Pre pomoc volajte na: (+421) 911-110811

EUR
Cart0
Total:0,00 €
Your shopping cart is empty!
New
nbppesobojok75cm

MAX BIOCIDE COLLAR DOG 75cm

Hodnotenie Nie je ešte ohodnotené
Dostupnosť: :na sklade  100 ks
Kód produktu:nbp50002
MAX BIOCIDE COLLAR DOG 75cm Antiparazitný obojok pre stredné a veľké plemená psov s okamžitým účinkom bez obsahu insekticídov.

Popis

MAX BIOCIDE COLLAR DOG 75cm
Antiparazitný obojok pre stredné a veľké plemená psov s okamžitým účinkom bez obsahu insekticídov.


FARBA: ČIERNA, HNEDÁ, ČERVENÁ

Pôsobí proti blchám, kliešťom, komárom a iným parazitom vrátane lariev a vajíčok.

Účinnosť: 4 mesiace od nasadenia obojku
Zloženie: geraniol 13%, LDPE 87%
Geraniol ako účinná zložka spôsobuje zadusenie a dehydratáciu parazitov a zároveň spôsobuje zánik ich lariev a vajíčok.

Návod na použitie: po odstránení obalu upevnite obojok okolo krku psa a prispôsobte ho podľa potrieb. Odporúčame tak, aby sa medzi krk psa a obojok zmestili 1-2 Vaše prsty. Prebytočný materiál odstrihnite.

Výrobca:  Natural Best Products, Malaga, Španielsko
Dovozca:  Ani - pet spol s r.o., Kasalova 37, Nitra

Balenie: 1ks

Upozornenie: vhodné len na krk psa. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Prehľad bezpečnostných upozornení:
P102     Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280     Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + 350  Pri kontakte s pokožkou: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P305 + 351 + 338     Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P333 + 313 Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501  Zneškodnenie  obsahu/obalu  v  súlade  s  miestnymi/ oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniam
Pri pretrvávajúcich problémoch kontaktujte Národné toxikologické informacné centrum, Limbová 5, Bratislava - Tel.: 02/54774166 - Fax: 02/54774605

Karta bezpečnostných údajov k dispozícii odborným pracovníkom na vyžiadanie.

Recenzie

Last Reviews

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
Teraz napíšte hodnotenie (nejmenej 50, najviac 2000 znakov).
Najskôr tovar ohodnoťte. Vyberte medzi 0 (najhorší) a 5 (najlepší) hviezdičkami. Rating:
Napísaných znakov:

Komentáre

Vložiť komentár


Bezpečnostný kód Obnoviť

Späť na: Natural Best Products

Vyhľadať

Kategórie psy

Hlavná kategória